Rojo Racketsports Amsterdam

Rojo Racketsports Amsterdam
Burgemeester Roëllstraat 8
1064BM Amsterdam
Tel: 020 – 408 29 33
Mail: rojoracketsports@live.nl

Zomerseizoen ( 1 maart tot 1 oktober).
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 11:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Winterseizoen (1 oktober tot 1 maart)
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 11:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur